SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Ritchie Explorer kompass

Ritchie Explorer motorbåtskompass, monteras i ställning

• gradskivans storlek 70 mm (2 ¾')
• grönt 12 V nattljus
• inbyggd kompensator