SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Zinkanodserie till MotorGuide-propeller Xi3 / Xi5

Utbytbar zinkanodserie för Motorguide-elmotorer skyddar din motor mot korrosion. Fästs vid propelleraxeln.