SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Aelvdal Städjan Ultralight 2 Person Tent

Aelvdal Städjan Ultralight 2 Person Tent är ett lättviktigt, rymligt tre- till fyrsäsongstält för två personer, som är en tunnel/kupolhybrid med en smart fiskbenskonstruktion. För ytterligare reduc...

Från faktabanken

Städjan

Städjan är ett fjäll i Älvdalens kommun i norra Dalarna, i Idre socken. Fjället är den sydligaste toppen i det svenska fjällmassivet. Berget skiljer sig från andra i regionen genom sin branta toppkrona som höjer sig från ett mer typiskt lågfjäll. Toppkronan är utsträckt i nord-sydlig riktning och har en högre topp i norr (1131 m) och en lägre i söder. En smal sadel binder samman topparna. Städjan bildar tillsammans med intilliggande Nipfjället Städjan-Nipfjällets naturreservat. Området kring Städjan och hela nordvästra delen av Älvdalens kommun är sommarbetesmark för renhjordarna i Idre sameby.

Person

Person kan syfta på: Person – en individ av arten människa Person (grammatik) – inom lingvistik, beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats Person – ett efternamn, se Persson Fiktiv person – en litterär figur i en skönlitterär text Fysisk person – en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet Person – i kristen teologi kallas de tre hypostaserna i Gud eller i Treenigheten - Fadern, Sonen och Den Helige Ande - för personer, se hypostas

Tent

Tent kan syfta på följande platser: